Lokalplan

Ved Bjerget er udlagt som Blandet bolig og erhverv i lokalplanen.

Ved Bjergets lokalplan - Lokalplan nr. 2 for Støvring Kommune

Lokalplanen for Ved Bjerget sætter rammen for anvendelse, udstykning, bebyggelse, veje, stier, friarealer og andre ubebyggede arealer. Lokalplanen laves af kommunen og vedtages af Rebild Byråd.

Lokalplanen for Ved Bjerget (PDF) har plannr. 002-845 og kaldenavnet "2 - Ved Bjerget - Boligbebyggelse", den blev vedtaget 2. august 1978.

Se også Ved Bjergets lokalplanen som kort.