Ny grundejer

Kære tilflytter
Velkommen til Ved Bjergets Grundejerforening og kvarteret, hvor vi håber, at du/I vil finde jer rigtig godt til rette.

Bjerget er opdelt i seks stikveje med dertil hørende fællesareal . Der er 44 husstande, som er opført fra 1980 – 1986.

Foreningen kommunikerer med grundejerne elektronisk. Vi beder dig derfor om, at din/jeres mailadresse sendes til bestyrelsen: vbjerget@gmail.com
Du er også velkommen til at kontakte os for andre spørgsmål. Har du en god idé? Noget du gerne vil lade andre beboere vide? Noget du gerne vil stille forslag om? Noget du vil hjælpe med? Så send bestyrelsen en mail: vbjerget@gmail.com

Som ny tilflytter er der rigtig mange informationer, du sikkert gerne vil søge.
Selvom du kan få flere informationer på vores hjemmeside www.vedbjerget.dk, vil vi gerne indledningsvis give lidt grundlæggende information om grundejerforeningen.


Grundejerforeningen
Grundejerforeningen varetager grundejerforeningens fælles interesser, og har derudover ansvaret for den årlige generalforsamling og kontakt til Rebild Kommune og andre myndigheder.

Bestyrelsen består af 6 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen (forskudt så bestyrelsen ikke er på valg samtidig). Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og to medlemmer med hver deres ansvarsområde. Derudover to suppleanter og en revisor samt revisorsuppleant.


Generalforsamling
Du opfordres til at deltage i den årlige generalforsamling, som hvert år afholdes i marts måned. Her vil du bl.a. få mulighed for at møde en række af de beboere, der bor på de øvrige stikveje og høre lidt om, hvad der sker i området. Generalforsamlingen er naturligvis også der, hvor fælles arbejde og økonomi besluttes, så alle har en naturlig interesse i at deltage.


Kontingent
Der er medlemspligt i vores forening, og du vil 1. august blive opkrævet kontingent fra grundejerforeningen. Kontingentet fastsættes en gang årligt på grundejerforeningens ordinære generalforsamling. 
Kontingentet udgør pt. 400 kr. om året pr. parcel, som indbetales på kontonr.: 9805 1800001869.

Regnskab og budget
Regnskabet for det forgange år og budgettet for det nye år sendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen


Det sociale
Bestyrelsen forestår en gang årligt Generalforsamling i grundejerforeningen. Der arrangeres endvidere Sankt Hans hvert år ved vores fællesareal ved bålhytten samt gadefest hver 2. år. Dette går på skift mellem stikvejene.


Facebook
Grundejerforeningen har oprettet en lukket gruppe på Facebook. Tanken er, at vi kan bruge gruppen som et lukket forum for beboere, som tilmelder sig eller tilmeldes gruppen.


Med venlig hilsen bestyrelsen
Ved Bjergets Grundejerforening.