Generalforsamling 2012

Dato: 2012-04-11 19:00
Sted: Stubhuset, Støvring

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
3. Aflæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af budget
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Nedsættelse af udvalg
9. Evt.

Dokumenter