Generalforsamling 2011

Dato: 2011-04-11 19:00
Sted: Stubhuset

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Ved Bjerget

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
 3. Aflæggelse af regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant 
 8. Nedsættelse af udvalg
 9. Eventuelt - Her kan ikke fremsættes forslag til afstemning.

 

Referat

Valg af dirigent:
Peer

Beretning:
Odin S. aflagde beretning om det forgangne år - godkendt, men med kommentarer til forsikring af hytten. (Bestyrelsen undersøger om der er andre forsikringsselskaber der vil forsikre hytten.

Regnskab:
Gerda C aflagde renskab - godkendt.

Forslag:
Afholdelse af gadefest blev debatteret, og konklusionen blev at der afholdes gadefest, eller et andet arrangement hvert andet år. Ansvar og planlægning er igen tilbage til den enkelte gade, men hvis gaden ikke ser sig i stand til at arrangere noget, skal stafetten gives videre til næste vej inden 31-12.

Sct. Hans afholdes fortsat hvert år og i 2011 er det 3. stikvej på højre hånd der skal arrangere. Gadefesten arrangeres i år af 2. stikvej på venstre hånd.

Bestyrelsens forslag om at nedlægge det grønne udvalg og lade opgaverne overgå til bestyrelsen blev nedstemt, da Jette M. gik imod - så det grønne udvalg består nu af Jette og Elsebeth (efter afstemning) som så står for at indkalde til vedligeholdelse af arealet og skoven. Der blev givet grønt lys for at reatablere Bocciabanen. Og så sal det forsøges at få lagt rutchebanen sådan at de små ikke får fingrene i klemme. 

Budget:
Budgettet stemmer ikke hekt, idet der skal lægges 7.500 kr. til for moms til bålhytten, og der skal indkøbes maling osv. Så der blev bevilget 10.000 kr. i alt.

Fra næste år skal der betales 4.000 kr. for græsslåning, da kommunen ikke vil gøre det gratis mere.

Snerydningensproblematikken blev diskuteret. Bestyrelsen undersøger om der kan/skal etableres en form for ekstra snerydning her, men på hvilken tid på dagen skal det så være, vi tager ikke hjemmefra allesammen på samme tid, samt andre steder er vejene blevet ødelagt, og hvem står for reparation? Endnu en pointe er, at hvis vi først starter på noget selv, så risikerer vi at , vi vliver nedprioriteret af kommunen.

Bestyrelsens medlemmer:
Gerda, Marianne og Ammy udgår af bestyrelsen. Odin modtog genvalg. Ny bestyrelse består så af:

 • Ole i nr. 20
 • Bolette i nr. 22
 • Lasse i nr. 11
 • Karen i nr. 39
 • Jette nr. 20

Bestyrelsen skal konstituere sig selv med formand, sekretær og kasserer.

 • Søren Nauta blev 1. suppleant
 • Peer Lykke 2. suppleant.

Valg af revisor og revisorsuppleant: 
Lone Trangbæk; Revisor
Jonna Lykke Hansen; suppleant.

Udvalg:
Det grønne udvalg som tager sig af arealet og skoven består af Jette Moes fra bestyrelsen og Elsebeth.

Hytteudvalget besstår af Lasse fra bestyrelsen samt Bente og Marianne. De tar sig af færdiggørelsen af hytten og indvigelsen af den.

Eventuelt:
Forslag om at evt. arbejdsdage blev afholdt om aftenen istedet for i weekenderne.

Der var stor forståelse for at bestyrelsen ønsker at anvende e-post til udsendelse af referat fremover også til indkaldelser mv.
E-mailadresser behøver ikke at være offentlige (Bjergbogen blot bestyrelsen får dem.

Der er en elendig akustik i det lokale vi holdt generalforsamling i. Måske skal bordene stilles anderledes, så man kan høre noget og se hinanden.

Ændringer og tilføjelser af Bjergbogen sendes til Bolette 

Bestyrelsen takker alle fremmødte for et konstruktivt og som sædvanligt hyggelig generalforsamling.