Ved Bjergets Grundejerforening

Bestyrelse

Vedtægter

Foreningens navn er "Ved Bjerget Grundejerforening"

Ny grundejer

Kære tilflytter Velkommen til Ved Bjergets Grundejerforening og kvarteret, hvor vi håber, at du/I vil finde jer rigtig godt til rette. Bjerget er opdelt i seks stikveje med dertil hørende fællesareal . Der er 44 husstande, som er opført fra 1980 – 1986. Foreningen kommunikerer med grundejerne

Facebook

Ved Bjerget på Facebook

Referater fra møder i bestyrelsen

Offentligt tilgængelige referater fra møder i bestyrelsen.

Generalforsamlinger

Medlemsområde

Med medlemsområdet kan vi lettere kommunikere med hinanden, holde styr på vores arrangementer, afholde afstemninger, debattere og dele filer - jeg opfordrer dig derfor til at tilmelde dig gruppen.